Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 24598

Tråd- och rörelektrod/pulver-kombinationer för varmhållfasta stål.

FM3 för Cr < 3,75 % respektive FM4 för 3,75 ≤ Cr ≤ 12 % enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

EN ISO 24598-A - S CrMo1Si

där

S               = beteckning för pulverbågsvetsning
CrMo1Si    = kemisk sammansättning hos tråd- eller rörelektroden

Observera: om beteckningen startar med S är detta ett tillsatsmaterial för pulverbågsvetsning vilket alltid är typkontrollerat (och CE-märkt) som en elektrod/pulver-kombination. Detta anges i tabellen med produktnamn för trådelektrod + pulver.


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se