Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 2560

Belagda elektroder (MMA) för olegerade och finkornstål.

FM1 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 2560-A - E 46 3 1Ni B 54 H5

där obligatorisk del är: ISO 2560-A - E 46 3 1Ni B

och där

A     Läs mer om "cohabitation"
E     =  belagd elektrod/manuell metallbågsvetsning
46   =  hållfasthet och förlängning (här min sträckgräns 460 N/mm²)
3     =  slagseghetsegenskaper (här 47 J vid - 30 °C)
1Ni  =  kemisk sammansättning för helsvetsgods (här 1,4 % Mn och 0,6 till 1,2 % Ni)
B     =  typ av elektrodhölje (här basiskt hölje)
5     =  utbyte och strömtyp (här 125 till 160 % och a.c. + d.c.)
4     =  svetsläge (här PA)
H5   =  vätehalt (här 5 ml/100 g nedsmält svetsgods)                    

Beställ standard

Behöver du standarden? SIS har den.

Ersättning

EN ISO 2560 har ersatt EN 499 under 2005. Läs mer här.


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se