Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 3581

Belagda elektroder (MMA) för rostfria och värmebeständiga stål.

FM5 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 3581-A - E 19 12 2 R 3 4

där obligatorisk del är ISO 3581-A - E 19 12 2 R

och där

E           = belagd elektrod/manuell metallbågsvetsning;
19 12 2 = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (19 % Cr, 12 % Ni och 2 % Mo);
R           = typ av elektrodhölje (rutilhölje);
3           = utbyte och strömart (växelström eller likström med utbytet 120 %);
4           = svetsläge (horisontell stumsvets och liggande kälsvets)

Ersättning

EN ISO 3581 har ersatt EN 1600 under 2012. Här kan du läsa mer.


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se