Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 18273

Trådelektroder för aluminiumlegeringar.

Exempel på beteckning

ISO 18273 - S Al 4043

eller alternativt ISO 18273 - S Al 4043 (AlSi5)

där

S            = trådelektrod eller stav för metallbågsvetsning;
Al 4043  = kemisk sammansättning för tillsatsmaterialet
AlSi5      = frivillig kemisk beteckning (4,5-6,0 % Si)


Senast ändrad av:

Sonja di Gleria


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se