Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 14172

Belagda elektroder (MMA) för nickellegeringar.

FM6 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 14172 - E Ni 6182

eller alternativt EN ISO 14172 - E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)

där

E                    = belagd elektrod/manuell metallbågsvetsning;
Ni 6182          = kemisk sammansättning hos helsvetsgods
                         (67 % Ni, 15 % Cr, 7 % Mn och 2 % Nb)
NiCr15Fe6Mn = frivillig kemisk beteckning (67 % Ni, 15 % Cr, 7 % Mn och 2 % Nb)


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se