Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Bra arbetsmiljö är en förutsättning för ett bra resultat

Det finns risker i samband med fogningsarbete, men de uppvägs av bra skydd och effektiva hjälpmedel.

Svetsning är ett hantverk som kräver skickliga svetsare men också en bra arbetsmiljö, som ger förutsättningar att göra ett bra jobb under säkra förhållanden. 

Information om hälsa och säkerhet i samband med svetsning hittar du på Svetsarätt. Information specifikt om andningsskydd hittar du på Kunskap och information om andningsskydd.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
11 maj 2017

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se