Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 18274

Trådelektroder och stavar för nickellegeringar.

FM6 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 18274 - S Ni 6625

alternativt

ISO 18274 - S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

där

S                      = tråd, trådelektrod eller stav för metallbågsvetsning;
Ni 6625            = kemisk sammansättning hos tillsatsmaterialet;
NiCr22Mo9Nb  = frivillig kemisk beteckning
                           (min 58 % Ni, 20,0-23,0 % Cr, 8,0-10,0 % Mo och 3,0-4,2 % Nb)

Trådelektroder (MIG/MAG) och stavar (TIG)

Beteckning

Produktnamn

Varumärke

Intygsnummer

S Ni 6082

UTP A 068 HH

Böhler

0045-CPD-WP-02

S Ni 6082

Sandvik Sanicro 72HP

Sandvik

0035-CPD-C650

S Ni 6625

LNM NiCro 60/20

Lincoln electric

0045-CPD-WP03

S Ni 6625

Sandvik Sanicro 60

Sandvik

0035-CPD-C650

S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Cromamig 625

Elga

0200-CPD-E.009

S Ni Cr 22 Mo 9 Nb

P12

Avesta welding

0035-CPD-C290


Trådelektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning

Beteckning

Produktnamn

Varumärke

Intygsnummer

S Ni 6082

Sandvik Sanicro 72HP + Sandvik 50SW

Sandvik

0035-CPD-C650

S Ni 6625

LNS NiCro 60/20 + P2007

Lincoln electric

0045-CPD-WP03

S Ni 6625

Sandvik Sanicro 60 +

Sandvik

0035-CPD-C650


Stavar (TIG)

Beteckning

Produktnamn

Varumärke

Intygsnummer

S Ni 6082

UTP A 068 HH

Böhler

0045-CPD-WP-02

S Ni 6082

Sandvik Sanicro 72HP

Sandvik

0035-CPD-C650

S Ni 6625

LNT NiCro 60/20

Lincoln electric

0045-CPD-WP03

S Ni 6625

Sandvik Sanicro 60

Sandvik

0035-CPD-C650

S Ni Cr 22 Mo 9 Nb

P12

Avesta welding

0035-CPD-C290

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se