Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Historik om "Förteckning över bågsvetselektroder godkända enligt svensk standard"

För att upprätthålla den konsumentupplysning som förteckningen utgjort och tillhandahålla en service för val av CE-märkta tillsatsmaterial för svetsning har Elektrodportalen upprättats, och som har ersatt tidigare Elektrodlistan (= "Förteckning över bågsvetselektroder godkända enligt svensk standard").

Kort historik om Elektrodlistan

BSK 99 kap 9:631 hade undantag från kravet på mottagningskontroll (hållfasthetsegenskaper, brottförlängning och slagseghet) av tillsatsmaterial för svetsning om dessa är upptagna i Svetskommissionens förteckning över bågsvetselektroder.

I och med att produktstandarden för tillsatsmaterial för svetsning, SS-EN 13479, blev harmoniserad, offentliggjord och övergångstiden passerades (2006-10-01) gäller inte längre andra bestyrkandesätt än CE-märkning (se kap 1.4 i BKR eller BBR). När en standard är harmoniserad kan myndigheten (Boverket) bara föreskriva egenskaper som är upptagna i ZA-bilagan. Resultatet blev därmed att nuvarande BSK 07 ej längre hänvisar till förteckningen utan till CE-märkning.

Som följd tog Svetskommissionens AGS 443 den 27 februari 2007 beslutet att dra in Svetskommissionens "Förteckning över bågsvetselektroder godkända enligt svensk standard".

2.2-intyg för tillsatsaterial

Den typkontroll som CE-märkning ska baseras på är utförd enligt europeisk standard (EN 14532). Märkningsrätt ges till tillverkaren efter godkännande av Anmält organ. CE-märkning uppfyller eller överträffar därmed krav på bestyrkande av egenskaper för tillsatsmaterial för svetsning i de kända fall där sådana ställs.

Exempelvis vid tillämpning av direktivet för tryckbärande annordningar, PED:
Tillsatsmaterial för svetsning och andra fogningsmaterial behöver inte uppfylla några harmoniserade standarder, Europeiska material godkännanden eller speciell materialbedömning. Anledningen är att PED inte kräver att dessa material uppfyller kravet i avsnitt 4.2b. i Bilaga 1. (WGP 7/12). Men observera dock att tillsatsmaterialet skall ha dokumenterade och kända egenskaper. Detta skall tillhandahållas på tillsatsmaterialtillverkarens ansvar. Som underlag krävs ett "typ 2.2-intyg" (enligt EN 10204) som tillhandahålls av tillsatsmaterialtillverkaren (WGP 7/10). Detta innebär att tillsatsmaterial CE-märkta som byggprodukt (CPR) utan ytterligare godkännande kan användas vid tillverkning av tryckbärande annordningar enligt PED.

Notera att för byggkonstruktioner under Boverkets och Vägverkets bestämmelser ska tillsatsmaterial för svetsning "levereras med kvalitetsintyg 2.2 enligt SS-EN 10204", se utlåtande från Vägverket Pdf, 349.9 kB..

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se