Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 14341

Trådelektroder för olegerat stål och finkornstål.

FM1 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

EN ISO 14341-A - G 46 3 M G3Si1           ;för typiskt svetsgods
EN ISO 14341-A - G 3Si1                          ;för trådelektroden

där

A       Läs mer om "cohabitation"
G       = trådelektrod och/eller helsvetsgods/gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG);
46      = hållfasthet och förlängning för svetsgods (min 460 MPa)
3        = slagseghet (min 47J vid -30°C)
M       = skyddsgas (blandgas)
3Si1 = kemisk sammansättning hos trådelektroden


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se