Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Rådgivning

En del av Svetskommissionens verksamhet är rådgivning för medlemmar i svets- och fogningstekniska frågor.

Till vår hjälp har vi knutit till oss ett antal experter samt att vi på kansliet har tekniksekreterare som kan svara på medlemmarnas frågor.

Expertpanelen är en medlemsförmån, den består av per­soner med gedigen erfarenhet inom fogningsområdet. Deras kunskap kan underlätta om ni stöter på problem i det dagliga arbetet, men kan också vara ett stöd när ni måste hantera mer komplexa problem på företaget.

Som medlem har du möjlighet att ställa frågor via telefon elle­r mejl. Om det behövs ytterligare kontakt för att lösa problemet görs ett avtal upp om konsultersättning.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se