Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN 12536

Stavar för gassvetsning av olegerat och varmhållfast stål.

Exempel på beteckning

EN 12536 - O III

där

O          = svetsstav/gassvetsning;
III         = kemisk sammansättning hos svetsstaven


Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
07 maj 2020


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se