Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 17633

Rörelektroder för rostfria och värmebeständiga stål.

FM5 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 17633-A - T 19 12 3L R M 3

där obligatorisk del är ISO 17633-A - T 19 12 3L R M

och där

A             Läs mer om "cohabitation"
T             = rörelektrod för metallbågsvetsning;
19 12 3L = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (max 0,04 % C,
                  max 2 % Mn, 17,0-20,0 % Cr, 10,0-13,0 % Ni och 2,5-3,0 % Mo)
R             = elektrodfyllning (rutil fyllning)
M             = skyddsgas (blandgas)
3             = svetsläge (PA och PB)


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se