Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 16834

Trådelektroder, svetstråd och stavar (MIG/MAG, TIG) för höghållfast stål.

FM2 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 16834-A - G 62 6 M Mn4Ni1Mo

eller med endast kemisk sammansättning ISO 16834-A - G Mn4Ni1Mo

där

A                Läs mer om "cohabitation"
G               = trådelektrod och/eller helsvetsgods/gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG);
62             = hållfasthet och förlängning för svetsgods (min 620 MPa)
6               = slagseghet (min 47J vid -60°C)
M               = skyddsgas (blandgas)
Mn4Ni1Mo = kemisk sammansättning hos trådelektroden


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se