Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vägledning svetsade produkter

Här hittar du vägledning om regler och standarder för svetsning inom olika produktområden (applikationer). Lösenord krävs.

Innehållet i varje avsnitt är en översikt som fokuserar på krav i produktstandarder och från t.ex. myndigheter och klassningssällskap. Inom samtliga produktområden kan naturligtvis ställas krav från kund som går utöver gängse krav för produkten. SIS har mer om respektive standard.

New approach och CE-märkning

En grundläggande filosofi som EU skapat för att uppnå fri rörlighet för produkter inom Europa kallas New Approach. Upplägget är ett antal direktiv som anger grundläggande säkerhetskrav ("Essential Safety Requirements, ESR") för produkter. Huvudsyftet med direktiven är inte att höja säkerheten för produkterna utan att ge dem fri rörlighet på den europeiska marknaden. Till direktiven utvecklar de europeiska standardiseringsorganisationerna standarder som harmoniserar mot direktiven och ska ge presumtion.

Läs mer om New approach

Anmält organ (en. "Notified body")

Anmälan är ett förfarande genom vilket en medlemsstat underrättar Kommissionen och de övriga medlemsstaterna att ett organ, som uppfyller relevanta krav, har utsetts att utföra bedömning av överensstämmelse enligt ett direktiv. Anmälan av anmälda organ och dess återkallande är den anmälande medlemsstatens ansvar. Man kan söka på anmälda organ på Europeiska Kommissionens hemsida med namn eller beteckning och se för vilket direktiv de är anmält organ.

IIW-projekt

Inom International Institute of Welding, IIW, Select Committee Quality Management pågår en sammanställning av reglerna/kraven i olika länder avseende produktområde och svetsaktiviteter (info kommer) så som kvalitetssystem för svetsning, svetsprocedurer, svetsarprövning, prövning av operatörer, tillsyn vid svetsning samt kvalificering av OFP-personal. Denna sammanställning kommer att uppdateras löpande.

Har du kommentarer på detta avsnitt kontakta Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se