Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

FM-grupp

Vid svetsarprövning enligt ISO 9606-1 grupperas tillsatsmaterial i grupp FM1 till FM6 för att enklare kunna ange giltighetsområde för det tillsatsmaterial som använts i standarden.

Indelningsstandarder med tillhörande FM-grupper (för svetsning av):


ISO 2560, 14341, 636, 14171, 17632

FM1 Olegerade och finkornstål

ISO 18275, 16834, 26304, 18276

FM2 Höghållfasta stål

ISO 3580, 21952, 24598, 17634

FM3 Varmhållfasta stål Cr < 3,75 %

ISO 3580, 21952, 24598, 17634

FM4 Varmhållfasta stål 3,75 ≤ Cr ≤ 12 %

ISO 3581, 14343, 17633

FM5 Rostfria och värmebeständiga stål

ISO 14172, 18274

FM6 Nickel och nickellegeringar

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se