Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 636

Stavar, trådar och svetsgods (TIG) för olegerade stål och finkornstål.

FM1 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

EN ISO 636-A - W 46 3 W3Si1

där

A            Läs mer om "cohabitation"
W          = svetsstav/svetstråd och eller svetsgods/TIG-svetsning;
46         = hållfasthet och förlängning (460 MPa och 20 %);
3           = slagseghet (47 J vid - 30 ºC);
W3Si1   = kemisk sammansättning hos stav/tråd


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se