Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 3580

Belagda elektroder (MMA) för varmhållfasta stål.

FM3 för Cr < 3,75 % respektive FM4 för 3,75 ≤ Cr ≤ 12 % enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 3580-A - E CrMo1 B 4 4 H5

där obligatorisk del är ISO 3580-A - E CrMo1 B

och där

A          Läs mer om "cohabitation"
E          = belagd elektrod/manuell metallbågsvetsning;
CrMo1  = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (1,1 % Cr och 0,6 % Mo);
B          = typ av elektrodhölje (basiskt hölje);
4          = utbyte och strömart (likström med utbytet 120 %);
4          = svetsläge (horisontell stumsvets och liggande kälsvets);
H5        = vätetal (max 5 ml/100g helsvetsgods).

Ersättning

EN ISO 3580 har ersatt EN 1599 under 2008. Här kan du läsa mer.


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se