Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 17634

Rörelektroder för varmhållfasta stål.

FM3 för Cr < 3,75 % respektive FM4 för 3,75 ≤ Cr ≤ 12 % enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 17634-A - T CrMo1 B M 4 H5

där obligatorisk del är ISO 17634-A - T CrMo1 B M

och där

A             Läs mer om "cohabitation"
T             = rörelektrod för metallbågsvetsning;
CrMo1     = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (0,05-0,12 % C,
                  0,40-1,30 % Mn, 0,90-1,40 % Cr, max 0,3 % Ni och 0,40-0,65 % Mo)
B             = elektrodfyllning (basisk fyllning)
M             = skyddsgas (blandgas)
4             = svetsläge (PA)
H5           = väteinnehåll (max 5 ml/100 g svetsgods)


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se