Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 26304

Tråd-, rör- och bandelektrod/pulverkombinationer för höghållfast stål.

FM2 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 26304 - S 62 4 AB S2Ni2Mo

där

S            = tråd-, rör- eller -bandelektrod för pulverbågsvetsning
62          = draghållfasthet (min sträckgräns 620 MPa)
4            = slagseghet (47 J vid -40°C)
AB          = typ av svetspulver (aluminat-basiskt pulver)
S2Ni2Mo = kemisk sammansättn. (1,10-1,40 % Mn, 2,00-2,50 % Ni och 0,45-0,60 % Mo)

Observera: tillsatsmaterial för pulverbågsvetsning är alltid typkontrollerat (och CE-märkt) som en elektrod/pulver-kombination. Detta anges i tabellen med produktnamn för trådelektrod + pulver.

Ersättning

EN ISO 26304 har ersatt EN 14295 under 2009. Här kan du läsa mer.

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se