Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

15 december 2014

Vad är du intresserad av?

En stor del av vår verksamhet sker i arbetsgrupperna. De olika grupperna samlas kring ett gemensamt tema, allt från termisk sprutning till industriell limning.

Under de olika arbetsgruppernas möten diskuterar vi branschfrågor, gör studiebesök, tar fram vägledningar m.m.

Finns det någon arbetsgrupp som passar dig? Ta närmare titt och kontakta gärna gruppens ordförande eller sekreterare.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
15 december 2014

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se