Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetssäkring vid svetsning och besläktade förfaranden
(EN ISO 3834 etc)


(Motsvarande standard finns för motståndssvetsning, termisk sprutning och hårdlödning)

SS-EN ISO 3834 - kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material

Ett kvalitetssystem efter SS-EN ISO 3834 är inte något märkvärdigt och komplicerat utan handlar om sunt förnuft och god verkstadspraxis. Fördelarna kan sammanfattas i några punkter:

  • Rationaliseringsvinster: ordning och reda frigör resurser och skapar värde
  • Konkurrensfördelar: intressera nya kunder och bibehålla konkurrenskraft
  • Marknadsfördelar: skapa marknadsmöjligheter och bibehålla marknadsandelar
  • Ökad trovärdighet: tilltro till företagets förmåga
  • Enklare kommunikation med kund: kvalitetsstyrning enligt internationellt erkänd modell
  • Säkrare och effektivare inköp: enklare att komma överens inför och efter ett avtal
  • Framtidssäkring: satsning på en hållbar modell
  • Nödvändig komplettering till kvalitetsledningssystem (ISO 9000 eller motsvarande)

Referens till EN ISO 3834 i produktstandarder

En tydlig trend är att fler produktstandarder refererar till EN ISO 3834 när det gäller krav för svetsning. Se vilka produktstandarder Pdf, 92.7 kB. som hänvisar (refererar) till EN ISO 3834 och hur detta görs.

Användningen av EN ISO 3834 i Sverige och aktiviteter för ökad implementering

I Sverige finns över 400 ISO 3834-certifierade företag (se de medlemmar i Svetskommissionen som är certifierade). På senare år har vi kommit ikapp andra europeiska länder och till och med förbi några av dem. 

Svetskommissionen har sedan 90-talet jobbat hårt för att företagen och branschen ska ta till sig EN ISO 3834. Vi kan nu säga att vi är på god väg att lyckas och därmed förhindra att svensk svetsande industri kommer på efterkälken.

Flera konsultföretag kan hjälpa till vid införandet av ISO 3834. Svetskommissionen har också en aktivitet som innebär en endagsgenomgång av företaget för att skapa en plattform och/eller utvärdera vad som saknas för införandet av ett kvalitetssystem efter ISO 3834. Detta kan vara en bra start på ett projekt att implementera ISO 3834. Se vidare information om erbjudandet om "Nulägesanalys ISO 3834".

Standardiseringsarbetet

För att följa utvecklingen av dessa standarder krävs att du är med i Svetskommissionens AGS 447 "Kvalitetssäkring för svetsning". Se även övrigt angående Pågående standardiseringsarbete (lösenord krävs för bägge länkarna).

Tidigare EN 729

Revisionen av EN 729-serien avslutades under 2005 och publicerades då under den nya beteckningen EN ISO 3834.

Då EN 729 publicerades 1995, publicerades samtidigt ISO 3834 med identiskt innehåll. Revisionen har skett under ledning av ISO och standardserien kom följaktligen att betecknas EN ISO 3438. Den svenska utgåvan SS-EN ISO 3834 (EN 729 reviderad) fastställdes i början av år 2006.

Det är mycket sällsynt men det förekommer fortfarande hänvisning till standarden med beteckningen EN 729, som referens i andra standarder, i kontrakt eller på certifikat. För certifierade företag bestämde Swedac redan 2007 att alla certifikat skulle vara ersatta före årets utgång.

Revisionen ledde inte till några större tekniska förändringar utan fokuserar främst på en förbättring av EN 729-1, en anpassning till förändringarna av ISO 9000 samt att öka den globala relevansen genom att göra det möjligt att referera till annan standard för aktiviteterna.

En skillnad var att samtliga referenser till andra svetsstandarder samlats i en del 5 där alla standarder har ISO-beteckning.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se