Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalificering av svetsprocedurer

Här presenteras systemet för kvalificering av svetsprocedurer.

Utvecklingen av dessa standarder följer du genom att gå med i Svetskommissionens AGS 445 "Kvalifikationskrav för svetsning". Gruppen har även publicerat ett antal Frågor & Svar (lösenord krävs) till hjälp för tolkning av standarderna.

Bakgrund

Kvalificering av svetsprocedur är i princip en verifiering av ett svetsförbands egenskaper. Detta görs med avseende på ett antal väsentliga parametrar som svetsmetod, materialgrupp, tillsatsmaterial och dimensioner, för vilka svetsproceduren får ett giltighetsområde. Matrisen visar vilka standarder som gäller för svetsprocedurkvalificering

Anledningen till att utföra svetsprocedurkvalificering är att svetsens egenskaper/prestanda inte i efterhand går att verifiera fullt ut med OFP. Man måste alltså verifiera rätt förfarande med mekanisk och oförstörande provning före produktionssvetsning, som sedan återskapa förfarandet i produktion. Bygga in kvaliteten från början som det brukar heta. Med detta kan man konstatera att procedurkvalificering endast är en pusselbit i kvalitetsarbetet, och är avhängigt av kvalificerad personal, rutiner för materialhantering och validering av svetsutrustning.

Tillverkarens ansvar

Det är tillverkaren som ansvarar för kvalificeringen av svetsprocedur. Granskaren är den som är utsedd att verifiera överensstämmelse med tillämpad standard. Notera att det i vissa fall kan krävas en oberoende granskare, men att det i normala fall är någon som utses inom tillverkarens organisation.

Val av metod för kvalificering av svetsprocedur

Arbetsgång vid kvalificering med ISO 15613 och 15614


Notera att WPSen fungerar som en instruktion till svetsaren och avser ett specifikt svetsutförande. Därför är giltighetsområdet för WPSer som ställs ut i allmänhet snävare än för WPQRen. Det är inte meningen att WPSen ska samma giltighetsområde som WPQRen. T.ex. kan giltigheten för en WPQR från en provläggning uförd utan förhöjd arbetstemperatur ge giltighet upp till en materialtjocklek där förhöjd arbetstemperatur kan vara aktuell. Detta måste den som ställer ut WPSer ha kunskap att bedöma och förmåga att sätta lämpliga begränsningar för.

Standarder som behandlar specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer

Svetsning

 

SS 06 53 01 (indragen 2007-02)

Stumsvetsar - Plåt och rör - Procedurkontroll för svetslicens

SS-EN ISO 15607:2004 + Cor1:2005 (ersatt EN 288-1)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Allmänna regler (ISO 15607:2003)

SIS-CEN ISO/TR 15608

Svetsning - Riktlinjer för ett system för gruppering av metalliska material (ISO/TR 15608:2005)

SS-EN ISO 15609-1:2004 + Cor1:2005 (ersatt EN 288-2)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsdatablad (WPS) – Del 1: Bågsvetsning (ISO 15609-1:2004)

SS-EN ISO 15609-2 + A1:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsdatablad (WPS) – Del 2: Gassvetsning (ISO 15609-2:2001)

SS-EN ISO 15609-3:2004 (ersatt EN ISO 9956-10:1997)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsdatablad (WPS) – Del 3: Elektronstrålesvetsning (ISO 15609-3:2004)

SS-EN ISO 15609-4:2004 (ersatt EN ISO 9956-11:1997)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsdatablad (WPS) – Del 4: Lasersvetsning (ISO 15609-4:2004)

SS-EN ISO 15609-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsdatablad (WPS) – Del 4: Motståndssvetsning (ISO 15609-4:2004)

SS-EN ISO 15610 (ersatt EN 288-5)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering baserad på provade tillsatsmaterial för svetsning (ISO 15610:2003)

SS-EN ISO 15611:2004 (ersatt 288-6)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet (ISO 15611:2003)

SS-EN ISO 15612:2004 (ersatt EN 288-7)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur (ISO 15612:2004)

SS-EN ISO 15613:2004 (ersatt EN 288-8)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

SS-EN ISO 15614-1:2004 + Cor1:2005 (ersatt EN 288-3)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004)

SS-EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004) - Tillägg 1

SS-EN ISO 15614-2:2005 + Cor1:2005 (ersatt EN 288-4)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar

SS-EN ISO 15614-3:2008

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 3: Smält- och trycksvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn (ISO 15614-3:2008)

SS-EN ISO 15614-4:2005 + Cor1:2007

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods (ISO 15614-4:2005)

SS-EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)

SS-EN ISO 15614-6:2006

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar (ISO 15614-6:2006)

SS-EN ISO 15614-7:2007

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 7: Påsvetsning (ISO 15614-7:2007)

SS-EN ISO 15614-8:2016

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor (ISO 15614-8:2016)

SS-EN ISO 15614-10:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 10: Torr övertryckssvetsning (ISO 15614-10:2004)

SS-EN ISO 15614-11:2002

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)

SS-EN ISO 15614-12:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning (ISO 15614-12:2004)

SS-EN ISO 15614-13:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2004)

Lödning

 

SS-EN 13134

Hårdlödning - Godkännande av lödningsprocedur (fastställd 1998, finns som svensk/engelsk)

 Pågående standardiseringsprojekt ISO/WD 17779

Översikt över standarder för svetsprocedur-kvalificering

(även publicerad i Svetsen nr 3/2004)


N.A. = Not Applied (Inte tillämpligt)
Totalt 25 standarder och en teknisk rapport

Läs artikel i Svetsen nr 1/2005 (lösenord krävs) angående skillnaderna mellan SS-EN ISO 15614-1 och den äldre utgåvan SS-EN 288-3.

ISO 15614-1 är föremål för en pågående revision. Se även de ändringar som gjorts i ISO 15614-1 (medlemmar).

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se