Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Gruppering av material

Här hittar du grupperingssystemet för material med avseende på svetsning.

SIS-CEN ISO/TR 15608 är en tekniska rapport som tillhandahåller ett enhetligt system för gruppering av material för svetsning. Systemet kan också tillämpas för andra ändamål som värmebehandling, formning och oförstörande provning.
Denna tekniska rapport omfattar grupperingssystem för följande standardiserade material:

  1. stål;
  2. aluminium och dess legeringar;
  3. koppar och dess legeringar;
  4. nickel och dess legeringar;
  5. titan och dess legeringar;
  6. zirkonium och dess legeringar;
  7. gjutjärn.

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se