Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder

Några av sifferbeteckningarna (metodnummer) som förekommer i SS-EN ISO 4063:2010 Ritningsregler - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder. Standarden fins hos SIS.

Ändringar jämfört med ISO 4063:2000 är markerade med orange.

1

Bågsvetsning

111

Metallbågsvetsning med belagd elektrod (MMA)

114

Metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd

12

Pulverbågsvetsning

121

Pulverbågsvetsning med trådelektrod

122

Pulverbågsvetsning med bandelektrod

124

Pulverbågsvetsning med metallpulver

125

Pulverbågsvetsning med rörelektrod

13

Gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG)

131

MIG-svetsning med trådekeltrod (inertgasmetallbågsvetsning)

132

MIG-svetsning med slaggande rörelektrod

133

MIG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod

135

MAG-svetsning med trådelektrod (aktivgasmetallbågsvetsning)

136

MAG-svetsning med slaggande rörelektrod

137

ersatt av 132 och 133

138

MAG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod

14

Gasvolframbågsvetsning (bågsvetsning med gasskydd och icke smältande elektrod)

141

TIG-svetsning med homogen stav/tråd

142

TIG-svetsning utan tillsatsmaterial

143

TIG-svetsning med pulverfylld tråd/stav

145

TIG-svetsning med reducerande gas och homogen tråd/stav

146

TIG-svetsning med reducerande gas och pulverfylld tråd/stav

147

Gasvolframbågsvetsning med aktiv gas (TAG-svetsning)

15

Plasmasvetsning

2

Motståndssvetsning

21

Punktsvetsning (motståndspunktsvetsning)

22

Sömsvetsning (motståndssömsvetsning)

23

Pressvetsning

24

Brännsvetsning

25

Stuksvetsning

26

Motståndsbultsvestning

3

Gassvetsning

311

Oxy-acetylensvetsning

4

Trycksvetsning

42

Friktionssvetsning

43

Friktionsomrörningssvetsning (FSW)

5

Strålsvetsning

51

Elektronstrålesvetsning

52

Lasersvetsning

7

Andra svetsmetoder

71

Termitsmältsvetsning

72

Elektroslaggsvetsning

73

Elektrogassvetsning

74

Induktionssvetsning

78

Bågbultsvetsning (tidigare "bultsvetsning")

8

Skärning och mesling

81

Gasskärning

82

Bågskärning

83

Plasmaskärning

84

Laserskärning

86

Gasmejsling

87

Bågmejsling

9

Hårdlödning, mjuklödning och svetslödning

91

Hårdlödning med lokal uppvärmning

912

Flamhårdlödning

916

Induktionshårdlödning

92

Hårdlödning med omgivande uppvärmning

921

Ugnshårdlödning (tidigare 913)

922

Vakuumhårdlödning (tidigare 924)

94

Mjuklödning

97

Svetslödning

Exempel på beteckningar

MIG-svetsning med trådelektrod betecknas ISO 4063 - 131

MIG-svetsning med två trådelektroder betecknas ISO 4063 - 131-2

MIG-svetsning med bågtypen kortbåge betecknas ISO 4063 - 131-D

där bågtyperna betecknas:

  • D = Kortbåge
  • S = Spraybåge
  • P = Pulsad båge
  • G = Blandbåge

Pulverbågsvetsning med kalltråd betecknas ISO 4063 - 121-C

där trådtyperna betecknas:

  • C = Kalltråd
  • H = Varmtråd

Laser-MIG-hybridsvetsning med trådelektrod betecknas ISO 4063 - 522+131

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se.

Mathias Lundin

Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se