Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Granskare eller granskande organ

Definition enligt ISO 9606 och ISO 15614:

"En granskare är person eller organisation som är utsedd att verifiera överensstämmelse med tillämpad standard.

ANM: I särskilda fall kan en extern oberoende granskare eller granskande organ krävas."

Kvalificering och vem som agerar ganskare

Begreppet granskare eller granskande organ förekommer i standarderna för kvalifikationskrav, t.ex. ISO 9606-1 för svetsarprövning, ISO 14732 för operatörsprövning och ISO 15614-1 för procedurkontroll.

En vanlig frågeställning är om man måste anlita en oberoende granskare eller om man kan kvalificera svetsare och procedurer i egen regi. Svaret avgörs av definitionen ovan, alltså ...

I normalfallet agerar en person utsedd av tillverkaren som granskare, företrädesvis någon som ingår i personal för tillsyn vid svetsning på företaget.

För detta kan man använda de mallar som listas nedan (medlemslogin):

Mer material finns i Verktygslådan för svetsansvariga (medlemslogin).

Provning

Om man har begränsade resurser med avseende på provning kan man låta ett ackrediterat laboratorium utföra denna, se Swedacs Ackrediteringsregister. Se även medlemmars godkännanden.

Ackrediterade granskare

Exempel på "särskilt fall" då oberoende granskare krävs är få. Ett exempel på "särskilt fall" är viss tillverkning under PED, som säger att "Metoderna och personalen ska vad gäller tryckbärande anordningar i kategorierna II, III och IV vara bedömda och godkända av ett kompetent tredjepartsorgan som efter tillverkarens val kan vara ett anmält organ, eller ett erkänt tredjepartsorgan."

Det krävs ingen oberoende granskare vid tillämpning av ISO 3834, EN 1090 eller EN 15085.

Även om man inte har särskilda krav på oberoende granskare kan det i många fall vara tillämpligt att anlita en oberoende granskare som konsult. Exempelvis kan man ha vissa kunder för vilka det är bekvämt att visa oberoende utfärdad dokumentation vid en kontraktsdiskussion, eller om man saknar kompetens för granskning. Då kan det gå att räkna hem den externa kostnaden.  De medlemmar i Svetskommissionen som är ackrediterade för svetsarprövning (de tre första även för procedurkontroll):

Teknisk kunskap och ansvar

Det finns inga generella krav på teknisk kunskap för personer som agerar granskare. Det är den som utser granskaren som ansvarar för att granskaren har tillämplig teknisk kunskap. Det är lämpligt att beakta kraven på teknisk kunskap i ISO 14731 för tillsyn vid svetsning, och dess hänvisning till utbildning till diplom (som underlättar verifiering av kunskapsnivån).

Svetskommissionen, som är svensk huvudman för det internationella utbildningssystemet för svetspersonal, ställer krav på de svetslärare som ska granska svetsarprövning i samband med examinering inom systemet, att de utöver sin IWS även genomgått en kurs "Auktorisation för övervakning av svetsarprövning". Innehållet i denna kurs är även tillämpligt för den som agerar granskare i vilket fall som helst.

Notera att du som tillverkare alltid ansvarar för din svetsning (alla aktiviteter i kvalitetssystemet), även om du t.ex. anlitar en oberoende granskare. Enligt definitionen ovan blir det även i detta fall du som tillverkare som är den som utser granskaren.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se