Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kort summering av ISO 3834

Att jobba efter ISO 3834 är att styra upp aktiviteterna sin svetsande verksamhet genom att beskriva vad man gör och följa det man har beskrivit.

Aktiviteterna som ska styras upp i ett system med omfattande kvalitetskrav (ISO 3834-2) kan summeras i följande punkter:

 • Genomgång av krav och teknisk genomgång
 • Underleveranser
 • Personal för svetsning
  - Svetsare och svetsoperatörer
  - Personal för tillsyn vid svetsning
 • Personal för kontroll och provning
  - Personal för oförstörande provning
 • Utrustning
  - Produktions- och provningsutrustning
  - Beskrivning av utrustning
  - Utrustningens lämplighet
  - Ny utrustning
  - Underhåll av utrustning
 • Svetsning och besläktade aktiviteter
  - Produktionsplanering
  - Svetsdatablad (WPS)
  - Kvalificering av svetsprocedurer
  - Arbetsinstruktioner
  - Rutiner för utarbetande och hantering av dokument
 • Tillsatsmaterial för svetsning
  - Provning per parti
  - Förvaring och hantering
 • Förvaring av grundmaterial
 • Värmebehandling efter svetsning
 • Kontroll och provning
  - Kontroll och provning före svetsning
  - Kontroll och provning under svetsning
  - Kontroll och provning efter svetsning
  - Kontroll- och provningsstatus
 • Avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Kalibrering och validering av utrustning för mätning, kontroll och provning
 • Identifiering och spårbarhet
 • Kvalitetsdokument

För normala (ISO 3834-3) respektive enkla (ISO 3834-4) kvalitetskrav görs vissa begränsningar jämfört med checklistan för omfattande (ISO 3834-2) kvalitetskrav.

Viktigt att hålla koll

För var och en av ovanstående punkter ska rutiner, beskrivningar och protokoll för uppföljning upprättas, företrädesvis på ett kort och överskådligt sätt. Målsättningen är ordning och reda.

För flera av dessa punkter beskrivs kraven i klartext i ISO 3834-2, för andra görs hänvisningar till andra svetsstandarder, se översikt Pdf, 89.6 kB..

ISO 3834 är en horisontell standard som är oberoende av produkt. Meningen är att man i produktspecifika krav (vertikal standard/produktstandard eller specifikationer) ska kunna hänvisa till ISO 3834 för svetsningen, med enkla tillägg av det som blir specifikt för produkten.

Principiellt kan man säga att ISO 3834
täcker svetsning av vilken produkt som
helst ”till 98 %”, rest "2 %" - produktspecifikt,
tex:

 • nivåer (acceptanskrav, teknisk
  kunskap …)
 • kontrollomfattning (OFP)
 • procedurkvalificeringsmetoder
 • tilläggskrav vid kvalificering

Se t.ex. krav på svetsning i EN 1090

Bild ISO 3834 vs EN 1090

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se