Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Standarder som behandlar Kvalitetssäkring vid svetsning och besläktade förfaranden

Smältsvetsning


SS-EN ISO 3834-1:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005)

SS-EN ISO 3834-2:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav (ISO 3834-2:2005)

SS-EN ISO 3834-3:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005)

SS-EN ISO 3834-4:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 4: Enkla kvalitetskrav (ISO 3834-4:2005)

SS-EN ISO 3834-5:2005

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 5: Dokument med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005)

SIS-CEN ISO/TR 3834-6

Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Vägledning för implementering av ISO 3834

Motståndssvetsning

SS-EN ISO 14554-1

Kvalitetskrav för svetsning - Motståndssvetsning av metalliska material - Del 1: Omfattande kvalitetskrav (ISO 14554-1:2000)

SS-EN ISO 14554-2

Kvalitetskrav för svetsning – Motståndssvetsning av metalliska material – Del 2: Enkla kvalitetskrav (ISO 14554-2:2000)

Termisk sprutning

SS-EN ISO 14922-1

Termisk sprutning - Kvalitetskrav för ter-miskt sprutade konstruktioner - Del 1: Allmänna riktlinjer för val och användning (ISO 14922-1:1999)

SS-EN ISO 14922-2

Termisk sprutning - Kvalitetskrav för ter-miskt sprutade konstruktioner - Del 2: Omfattande kvalitetskrav (ISO 14922-2:1999)

SS-EN ISO 14922-3

Termisk sprutning - Kvalitetskrav för ter-miskt sprutade konstruktioner - Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 14922-3:1999)

SS-EN ISO 14922-4

Termisk sprutning - Kvalitetskrav för ter-miskt sprutade konstruktioner - Del 4: Enkla kvalitetskrav (ISO 14922-4:1999)

Hårdlödning


SS-ISO 22688

Hårdlödning - Kvalitetskrav för hårdlödning av metalliska
material (ISO 22688:2020, IDT)

 

Beställ aktuell standard

När man följer och hävdar överensstämmelse med standard är det väsentligt att man har tillgång till den aktuella standarden. Standarder finns tillgängliga via www.sis.se

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se