Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inträdesprov IWT

Du som söker via den nya antagningsvägen behöver få godkänt resultat på ett inträdesprov innan du får tillträde till kursen. Provet förbereder dig för studierna som når samma teoretiska nivå som högre kurser på KTH. Här hittar du informationen du behöver för att komma väl förberedd.

Du som har fått din ansökan granskad och är klar för inträdesprov kommer att bli kallad till ett provtillfälle. Det kommer finnas flera tillfällen under slutet av 2019.

Provort: Stockholm.

Tid: 15:00-16:00

Datum: 7/11, 19/11 och 3/12

Kostnaden för inträdesprovet är 1 400 kr

Matematik

Det är starkt rekommenderat att repetera och kontrollera sina kunskaper innan provet. En bra sida att använda sig av är Matteboken.se. Du hittar det du behöver under Matte 2 och Matte 3 (polynom och ekvationer samt trigonometri).

Se även till att du kan de grundläggande räknereglerna (åk 9 och framåt)

Formelblad för matematikreglerPDF

Materiallära

Repetera kunskaperna från IWS-utbildningen. Exempelvis metallernas inre struktur och egenskaper. Vad händer vid bearbetning och värmebehandling?

Förslag på litteratur:

”Materiallära för Svetsare”, Staffan Mattson, Liber förlag

Hållfasthet och konstruktion

Grundläggande hållfasthetskunskaper bör repeteras eller läsas in.

Förslag på litteratur:

”Grundläggande Hållfasthetslära”, Hans Lundh, KTH

”Hållfasthetslära”, Karl Björk, Karl Björks förlag

”Teknisk Hållfasthetslära”, Tore Dahlberg, Studentlitteratur


Övningsprov inför inträdesprovetPDF


Lycka till!


PDF

Senast ändrad av: Marie-Louise Enerlöv
15 oktober 2019

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se