Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

För studievägledare

Svetsare är ett yrke med stor attraktivitet på arbetsmarknaden, med stora möjligheter till jobb och karriärsutveckling.

Som studievägledare är det viktigt att förmedla en korrekt bild av yrket och att hänvisa eleverna till utbildningar som uppfyller marknadens behov. Se till att utbildaren är godkänd. "IW är branschens krav".

IW (International welder) är en internationellt utvecklad och gängse modell (riktlinje) för att bedriva utbildning av diplomerad yrkessvetsare. Ett godkännande efter riktlinjen säkerställer att utbildaren har rutiner för kvalitetssäkring, ett systematiskt utbildningsupplägg, lämpliga lokaler och utrustning, kompetenta lärare, och att examineringen sker mot en nivå som möter arbetsmarknadens behov.

Därför säger svetsande industri att "IW är branschens krav". Fråga därför skolan som du som studievägledare hänvisar elever till om de följer riktlinjerna och är godkända av Svetskommissionen, eller se om de är listade bland godkända IW-skolor.

Har du frågor, tveka inte att kontakta Svetskommissionen om svetsutbildning.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se