Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Karriärvägar och efterfrågan

Vi får många frågor kring olika karriärvägar och efterfrågan på kompetens inom fogningsbranschen. Läs svaren på de vanligaste frågorna nedan:

Jag vill arbeta som svetsare

Hör av dig till någon av de godkända IW-skolorna om du vill ha en bra kvalitetssäkrad svetsutbildning. Kurser startar kontinuerligt och utbildningen finns på ett flertal orter.

Det finns ca 80 godkända skolor runt om i landet som utbildar IW-svetsare (internationell svetsare, IW). Utbildningen sker via gymnasieskola, komvuxutbildning, YH-utbildning eller arbetsmarknadsutbildning.

Eventuell avgift beror på utbildaren. IW i gymnasieskolan och som YH-utbildning är avgiftsfri. Som YH-utbildning är kursen dessutom studiemedelsberättigad.

Framtiden ser ljus ut när det gäller jobb - både på fem och tio års sikt är det liten konkurrens om jobbet. industrirådet uppger att det finns ett behov av 8500 svetsare i Sverige under 2024-2027.

Jag arbetar som svetsare men vill ha mer ansvar

Om du har arbetat som svetsare i minst fem år har du möjlighet att ansöka till IWS, svetsspecialist. Har du gått industritekniska programmet på gymnasiet eller motsvarande, räcker det med tre års yrkeserfarenhet.

Yrkeserfarenheten är viktig då du ska kunna arbeta som svetsansvarig eller svetslärare efter avslutad IWS-utbildning.

Avgiften för utbildningen beror på utbildaren men konkurrenssituationen gör att prisnivåerna är likvärdiga. Denna utbildning går ibland som YH-utbildning och då är den avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Det är vanligt att företag vill kompetenshöja sin personal och står för kostnaden.

Behovet av IWS-utbildade är stort i Sverige.

Jag arbetar som svetsansvarig men vill avancera

Grattis, du har redan tagit ett bra karriärval. Branschen behöver engagerade personer för att driva utvecklingen framåt. Om du har en IWS-utbildning kan du ansöka direkt till svetskontrolldelen av IWI-utbildningen. Du kan alltså bli IWI, svetskontrollant.

Som svetskontrollant kan du koordinera hela kedjan från ritningsbord till en färdig produkt med godkänd kvalitet. Du kan samarbeta med konstruktörer, kontrollera svetsprocesserna samt syna de kritiska fogarna.

I Norge är denna utbildning etablerad. I Sverige är den relativt oefterfrågad. Utbildningen är en utmärkt kompetenshöjning och företagen har egentligen större behov av denna kompetens än de kanske är medvetna om.

Vill du ta steget ännu högre kan du läsa på Kungliga Tekniska Högskolan för att bli IWT, svetstekniker. I Sverige läser en IWT på samma nivå som en svetsingenjör. Endast slutexamineringen skiljer sig åt. Som IWT har du gedigen kunskap och kan till exempel arbeta som svetsansvarig för mer avancerade produkter.

Här krävs det dock att du har lite ordning på matematikkunskaperna innan du tar steget. Detta är för att du ska klara av utbildningen och de arbetsuppgifter som ligger framför sig.

Om du redan har en akademisk teknisk utbildning i nivå med en kandidatexamen (BSc) har du behörighet att söka in till den högsta nivån av utbildning inom området, IWE, svetsingenjör. Studera på Kungliga Tekniska Högskolan i en mix av teknologer i slutet på sin civilingenjörsutbildning och yrkesverksamma med stor branschvana. Kan det bli bättre?

Som IWT eller IWE besitter du specialkunskaper som är mycket eftertraktade. Industrin rankar svetskompetens högt på frågan om vilka kunskaper som är viktiga inom produktion och utveckling.

Jag arbetar som konstruktör av svetsade produkter

Om du arbetar som konstruktör så vet du hur viktigt bland annat materialval är. Vid svetsning påverkas materialet i dess inre struktur och egenskaperna kan förändras drastiskt. Var svetsen är placerad har en stor inverkan på produktkvalitet men även produktionskostnader. Det finns en speciellt anpassad kurs för konstruktörer eller de som ska arbeta som konstruktörer av svetsade produkter; IWSD, svetskonstruktör. Behovet är stort av att komplettera konstruktörernas kunskaper från högskolor och universitet.

Lycka till. Du är efterfrågad. 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Karriär

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller ANB Sverige

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se