Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lasersvetsspecialist - ELW

Utbildningen följer delar av The European Federation for Welding, Joining and Cuttings utbildningsriktlinje EWF-651 Europeisk laserbearbetningspersonal.

Tid och plats

Kursen hålls på Luleå tekniska universitet, se LTU:s hemsida för information om nästa kursomgång.

Kursanordnare

Luleå tekniska universitet.

Avgift

65 000 kr + moms (2023)

Inträdeskrav

Alla ingenjörer, tekniker eller studenter på högskolenivå är behöriga att gå kursen. Den passar även dig som arbetar på företag som har eller funderar på att använda lasersvetsning i produktionen. Vi rekommenderar att man har EWE/IWE- eller EWT/IWT- diplom eller har motsvarande kunskaper inom svetsområdet.

Framtida jobb

Du blir kunnig inom lasersvetsning och laserhybridsvetsning och kan arbeta med detta på olika företag. Kursen följer den internationella riktlinjen för Laser Processing Personnel och efter godkänt resultat delas ett diplom ut, ELW-B, European Laser Welding at a Basic Level.

Innehåll

Kursen omfattar totalt 68 timmar och ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper om lasersvetsning, men även en överblick över andra laserbearbetningsmetoder.

Den teoretiska delen omfattar totalt 28 timmar och innehåller:

  • Industrilasrar och deras funktion
  • Strålpropagering och laseroptik
  • Lasersvetsprocessen
  • Material och deras svetsbarhet
  • Karakteristika för lasersvetsade förband
  • Tillverkning och applikationer
  • Laserhybridsvetsprocessen
  • Fogdesign
  • Kvalitetssäkring och lasersäkerhet

Den praktiska delen består av sex olika avsnitt där de tre första handlar om processparametrar och dess inverkan vid fiber-, och Nd:YAG- lasersvetsning. De övriga tre delarna handlar om svetsning av både lätt- och svårsvetsade material samt laserhybridsvetsning. För varje avsnitt skriver deltagarna en kort rapport.Den praktiska delen omfattar totalt 30 timmar och 10 tim hemarbete. Vi planerar att använda höghastighets-filmning för att i detalj studera laserhybridsvetsprocessen.

Utbildningslängd

8 dagar (3+3+2)

Praktisk info

Kursen genomförs vid tre tillfällen om 2-3 dagar i högskolemiljö under en tremånadersperiod. Teori och praktik kommer att kombineras och samverka för att uppnå bästa möjliga inlärning. Mellan varje kurstillfälle får du hemuppgifter. Kurslitteratur samlas i en kurspärm. Delar av kurslitteraturen kan vara på engelska.


PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta Mathias Lundborg på LTU eller ANB-kansliet hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se