Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Med ökade krav från kunder, ökad konkurrens och ökat antal regler behöver företagen idag ha full kontroll på sin produktion. Att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt har stor inverkan på lönsamheten - en felaktigt utförd svets kan orsaka stora kostnader. För att klara av allt detta behövs svetsansvarig personal. IWS är i många fall en lämplig utbildning för dig som ska vara svetsansvarig.

Tid och plats

Hör av dig till någon av de godkända skolorna, kurser startar kontinuerligt och utbildningen finns på flera orter.

Utbildare

Det finns flera godkända utbildare runtom i landet.  

Avgift

Bestäms av utbildaren. Som YH-utbildning är den kostnadsfri för eleven. Kursen är studiemedelsberättigad.

Inträdeskrav

Alternativ 1; tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:

  • Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning
  • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje
  • IW-utbildning med diplom

Alternativ 2, fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt minst en avslutad grundskoleutbildning, med slutbetyg. Minimiålder på sökande är 23 år.

För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars preparandkurs som ges av de IWS-godkända skolorna. Efter godkänt slutprov i preparandkursen är du behörig att gå IWS-kurs.

Framtida jobb

Efter en IWS-utbildning kan du arbeta som till exempel svetsansvarig, svetsledare eller svetslärare, i Sverige likväl som i övriga världen.

Innehåll (minimikrav)

  • Svetsmetoder och -utrustning 48 timmar
  • Materiallära/metallurgi 56 timmar
  • Konstruktion 24 timmar
  • Tillverkning, kvalitetssäkring 54 timmar
  • Praktisk del 60 timmar

Utbildningslängd

Utbildningen omfattar totalt minst 242 timmar undervisning. Hos några utbildare sker undervisningen delvis på distans.

Ansökningstid

Hör av dig till någon av de godkända utbildarna, kurser startar kontinuerligt.

Praktisk info

Efter var och en av de fyra teoridelarna sker en skriftlig examinering.

Tidigare EWS-diplom

Du som har ett EWS-diplom och vill ha ett IWS-diplom (“konvertera”) kan göra en beställning via www.svets.se/anb. Ange namn, födelsedatum och diplomnummer. Kostnaden är 1 600 kr. Motsvarande gäller även för EWT respektive EWE

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta utbildare eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se