Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Klagomål/överklagan

Klagomål relaterade till ANB går bra att skicka in med forumläret nedan. Ärendet hanteras i första hand av verksamhetsansvarig för ANB. Klagomål som är riktade mot verksamhetsansvarig eller överklagan emot verksamhetsansvariges tidigare beslut hanteras av Kommittén för klagomål och överklagan.

Görs klagomål/överklagan anonymt sker ingen återkoppling.

Process för klagomål/överklagan:

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se