Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

IIW och EWF

Svetskommissionen deltar i flera internationella projekt och samarbetar med organisationer i länder världen över. Två organisationer som vi arbetar nära är International Institute of Welding och European Welding Federation.

Anmälan och info om kommande IIW Annual Assembly 2024, 2025.

European Welding Federation (EWF)

EWF är en samarbetsorganisation för Europas svetsinstitut och organisationer där varje land representeras av en organisation. Idag finns närmare 30 medlemmar i EWF, både från Öst- och Västeuropa. Svetskommissionen är Sveriges representant.

EWF startade i slutet av 1980-talet utvecklingen av ett gemensamt utbildningssystem i Europa för olika kategorier av svetspersonal. Den första utbildningen fastställdes 1990 (europeisk svetsingenjör) och idag finns en hel flora av harmoniserade utbildningar inom svetsning och närliggande områden.

Sekretariatet för EWF:s verksamhet ligger i Lissabon, Portugal, och är en fristående del av portugisiska svetsinstitutet, ISQ. www.ewf.be

International Institute of Welding (IIW)

International Institute of Welding, IIW, är det internationella nätverket och samarbetsorganisationen inom svetsområdet. IIW grundades 1948 och har 56 medlemsländer. Svetskommissionen är en av grundarna och huvudansvarig för det svenska medlemskapet.

I mitten av 1990-talet övertog IIW huvudelen av de harmoniserade utbildningar som EWF utvecklat. Utbildningarnas innehåll behölls oförändrat, medan namnen ändrades från europeisk till internationell.

Sekretariatet för IIW:s utbildningsverksamhet ligger liksom EWF:s hos det portugisiska svetsinstitutet, ISQ.

Idag finns ett harmoniserat utbildningssystem för svetsning och annan sammanfogning. De vanligaste utbildningarna i systemet är internationella och övriga är europeiska.

Utbildningarna har blivit införda och är de factostandard i de flesta av Europas länder. Internationellt pågår införandet i många länder.

I IIW:s arbetsgrupper och kommittéer presenteras och diskuteras olika områden av svetstekniker på hög nivå. Resultaten finns i IIW-dokument som finns på IIW:s hemsida.

Inom IIW hedras dessutom personer med utmärkelser för insatser inom fogningsområdet och för IIW. Läs mer om IIWs utmärkelser.

Notera IIWs digitala fotokollektion av svetskonst:
International Institute of Welding / IIW 2023 Digital Collection Welded Art Photographic Exhibition-Sustainable Development Goals (iiwelding.org)

Titta gärna även på IIW:s hemsida

Varför ska man gå en IIW-utbildning?

IIW-utbildningarna följer riktlinjer som är noggrannt framtagna via internationella samarbeten. Eleven får en väl avvägd och kvalitetsgranskad utbildning som ger ett kunskapsbevis i form av ett internationellt välkänt diplom efter avklarade prov. Industrin efterfrågar svetskompetens och behovet av styrkt kompetens ökar. IIW-diplomet krävs idag i många sammanhang och kommer att krävas i fler i en nära framtid.

IIW-utbildning i Sverige

Svetskommissionen är ett av IIW utsett auktoriserat nominerat organ och har som sådant huvudansvaret för utbildningarna i Sverige. Vi svarar för utbildningarnas kvalitet och genomför den examinering som sker under och efter varje kurs. Utbildningen genomförs i första hand av utbildningsorganisationer som är helt fristående från Svetskommissionen. Innan en utbildare får starta en kurs gör Svetskommissionen en granskning av utbildaren för att kontrollera att kursplan, lärare, lokaler och utrustning uppfyller IIW:s riktlinjer och regler. Dessutom säkras kursernas kvalitet genom återkommande revisioner. I Sverige finns ett flertal kursanordnare som är godkända av Svetskommissionen.

Frågor?

Det är många frågor runt IIW-utbildningarna. Du är mycket välkommen att kontakta oss på Svetskommissionens kansli så hjälper vi dig.

Vänd dig i första hand till ANB Sverige via mail då vi har begränsade möjligheter att svara i telefon.

Elisabeth Öhman, verksamhetsansvarig IIW/EWF, tel 08-120 304 02

Mathias Lundin, examinationskommittén för IWE och IWS, tel 08-120 304 01

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Kontakt IIW/EWF

Om du vill veta mer om internationellt samarbete, ta kontakt med ANB Sverige för utbildningar och Mathias Lundin för övriga projekt.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se