Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Avtal, intyg, betyg - vilket är vad?

Här följer ett kort klargörande av begreppen och vilket intyg som gäller till vad när du vill söka vidareutbildning som kräver yrkeserfarenhet.

Läs mer om CV och arbetsintyg för svetspersonal på arbetsmarknaden här.

Läs mer om skillnaden mellan utbildningsbevis och svetsarprövningsintyg här.

Anställningsavtal godtas inte för bedömning av behörighet

Anställningsavtal utfärdas i anslutning till att din anställ­ningen börjar och på det framgår vilken typ av anställning du har och hur mycket du är anställd för att arbeta. Anställningsavtalet intygar inte att du faktiskt har arbetat.

Arbetsgivarintyg kan godtas för bedömning av behörighet

Arbetsgivarintyg utfärdas i efterhand och visar hur mycket du faktiskt har arbetat, vilka befattningar du haft och på vilken lönenivå. När du avslutar en anställ­ning har du rätt att få ett arbetsgivarintyg. Det gäller oavsett hur kort anställningen varit. Arbetsgivarintyget behövs bland annat för att bedöma rätten till ersättning hos a-kassa.

Tjänstgöringsintyg godtas för bedömning av behörighet

Tjänstgöringsintyg utfärdas i efterhand och visar att du faktiskt har arbetat och vilka arbetsuppgifter du haft. När du avslutar en anställning har du rätt att få ett tjänst­göringsintyg. Det gäller oavsett hur kort anställningen varit.

Tjänstgöringsbetyg godtas för bedömning av behörighet

Tjänstgöringsbetyg utfärdas i efterhand och innefattar, förutom de uppgifter som tjänstgöringsintyget innehåller, ett omdöme hur du skött dina arbetsuppgifter. Har du arbetat längre än sex månader kan du begära att få ett tjänstgöringsbetyg.

Glöm inte att få med dig det viktiga tjänstgörings­intyget när du avslutar en anställning!

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se