Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

IWT på KTH

På KTH läser Svetstekniker samma kurser som svetsingenjör, men inträdeskraven är olika för IWE och IWT. Svetsingenjör examineras både muntligen och skriftligen medan du som svetstekniker examineras skriftligen.

Anmälan

Tid och plats

Nästa kurs startar torsdag 18 januari 2024 vid KTH i Stockholm.

Kursanordnare

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Hedegård och Joakim Wahlsten som kursansvariga. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever. För frågor om mer detaljer går det bra att kontakta Joakim Hedegård, 070-4610334.

Examinationsavgift

2024 års avgift för externa elever (inklusive IWE-diplom) är 147 650 kr + moms. Av dessa faktureras 141 000 kr vid kursens start och 6 650 vid utfärdande av IWT-diplom. Medlemmar i Svetskommissionen erhåller en rabatt på examinationsavgiften på 5%. Om ditt företag vill vara sponsor för utbildningen erhålls annan rabatt beroende på sponsornivå. Kontakta Elisabeth Öhman för mer information.

Innehåll

Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i
materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära.

Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp

Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och
defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen innehåller
grundläggande kunskap i brottmekanik.

OFP, oförstörande provning, 3 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde.

Högre kurs, modul 1, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, processernas
funktion och prestanda.

Högre kurs, modul 2, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial.

Högre kurs, modul 3, 6 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera
svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svetsbeteckningar.

Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp

Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer.

Utbildningslängd

Två terminer. Utbildningen sker delvis på distans. Kursen löper hela läsåret med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag-fredag.

Ansökningstid

Intresseanmälningar mottages löpande under året.

För de elever som ska göra inträdesprov enligt inträdeskrav nr 4 kommer provtillfällen att erbjudas fram till kursstart.

Praktisk info

Kurslitteratur köps till rabatterat pris via KTH. Examinering sker i form skriftliga prov. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom. 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta Joakim Hedegård hos Swerim eller ANB hos Svetskommissionen

Svetskommissionen genomför IWT-utbildningen i samarbete med ...

Tack till våra sponsorer som gör utbildningen möjlig!

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Bronssponsorer:

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se