Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. De tre utbildningarna Internationell svetsingenjör, IWE, Internationell svetstekniker, IWT, och Internationell svetsspecialist, IWS, ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan. Alla tre har samma bredd men skiljer sig åt i hur djupt man tränger i de olika områdena.

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetstekniker större än tillgången. Som internationell svetstekniker kan du bland annat vara svetsansvarig i ett företag med omfattande svetsproduktion och höga säkerhetskrav. Du kan arbeta med allt från svetsprocedurkvalificeringar till kompletta svetstekniska lösningar.

Utbildare

Svetstekniker IWT kan läsas via

Inträdeskrav

För utbildning till internationell svetstekniker, IWT, är inträdeskravet något av följande alternativ:

  1. Fyraårigt tekniskt gymnasium.
  2. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildningar. 
  3. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
  4. IWS-diplom samt därefter minst 6 års yrkeserfarenhet på hög teknisk nivå inom 8 år från diplomets utfärdande samt skriftligt inträdesprov
PDF

Senast ändrad av: Åsa Madonia

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se