Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 450 -  Motståndssvetsning

AGS 450 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté (SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS eter gruppen SIS/TC 134/AG 10 "AGS 450 Motståndssvetsning". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 450 ska behandla frågor som rör motståndssvetsning så som svetsmetoder, provningsmetoder, utrustning etc.

AGS 450 bevakar arbetet inom ISO/TC 44/SC 6 och CEN/TC 121/SC 4/WG 2, samt Standardiseringsarbetet inom IIW Commission III.

Ordförande är Mathias Lundin, Svetskommissionen, Stockholm.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 450 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 450) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
27 augusti 2020

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se