Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AGS 442 - Svetsupplysningar

AGS 442 är en arbetsgrupp för standardisering under Svetskommissionens K2 - Standardiseringskommitté ( SIS/TK 134 Svetsteknik). Hos SIS heter gruppen SIS/TK 134/AG 02 "AGS 442 Svetsupplysningar". Gruppen sammanträder vid behov.

Arbetsgruppens uppgifter

AGS 442 skall behandla frågor som rör förutsättningarna för svetsning av olika material.

AGS 442 har också ansvaret för handboken Svetsning av stål (fd MNC Handbok 15).

AGS 442 bevakar arbetet inom CEN/TC 121/WG 1, WG 4 och WG 5.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Som medlem i AGS 442 kan Du logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (AGS 442) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar.

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se