Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 49 - Industriell limning

Arbetsgruppens syfte är att inom teknikområdet vara ett forum för frågor av intresse för svensk verkstadsindustri. Svetskommissionens arbetsgrupp för industriell limning har funnits sedan 1995.

Arbetsuppgifterna är bland annat att:

  • vara informationsspridare, t.ex. genom böcker, tidskriftsartiklar, seminarier
  • medverka till framtagning av standarder
  • initiera forskning
  • initiera och arrangera utbildning

Gruppen träffas två gånger per år på Svetskommissionen eller hos något av medlemsföretagen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Gruppen ordförande är Johan Jillestam, G A Lindberg AB, Kista. Sekreterare är Per Westerhult, Svetskommissionen

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Per Westerhult.

Företag som finns representerade i gruppen

G A Lindberg Chemtech AB, Högskolan i Skövde,  Scania CV AB, Akzo Nobel Bygglim AB, Sapa Heat Transfer AB, Aros Polymerteknik AB, 3M Svenska AB, Kungl. Tekniska Högskolan,  Volvo Construction Equipment AB, Henkel Norden AB, Limteknikerna i Bromma AB, SIS, RISE IVF,  SSAB EMEA AB, Sika Sverige AB, Element  AB och EFD Induction,

Expertpanelen

Karin Åhrén, Element AB, ingår i Expertpanelen där man som medlem har möjlighet att ställa specifika frågor.

Standardisering

Översikt över standarder för industriell limning tillgänglig för medlemmar

Praktisk limningsteknik

En "hemma på företaget"-kurs, lämplig för medarbetare på företaget samt kunder. Se bifogad länk: Kompetensmål, prov samt facit.

Litteratur för dig som ska börja limma

Checklista för konstruktörerPDF
AG 49, infoblad, 2013-09-13

Checklista för limningsarbetePDF
Arbetsgrupp 49, infoblad, 2012-10-19, (2 sidor)

Limma med kvalitet - en handbok, andra upplagan
Helene Karlsson, IVF-skrift 01803, ISBN 91-89158-41-5 (274 sidor)

Limning av aluminium
Sapa Technology (28 sidor)
Lättillgängligt om aluminiumlimning, med exempel på lim och limningar.

Limning av färg- och foliebelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1994 (34 sidor)
Översikt över ett antal lim och beläggningskombinationer.

Limning av kallvalsad och metallbelagd plåt
SSAB Tunnplåt, 1997
Översikt över limningsmöjligheter för plåt i leveranstillstånd, utan förbehandling.

Härdplaster
Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2005:18, ISBN 91-7930-459-1
Publikationsservice, Solna

Durability of Structural Adhesives
Kinloch, A J/Edt - Applied Science Publishers, London 1984,
ISBN 0-85334-214-8 (360 sidor)

Handbook of Aluminium Technology and Data
J. Dean Minford, Marcel Dekker Inc, New-York*Basel*Hongkong, 1993 (744 sidor)

Samlad kunskap och data om aluminiumlimning, med 4686 referenser.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
15 juni 2020

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se