Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 11 Möten och program

Arbetsgruppens uppgifter

  • AG 11 svarar för Svetskommissionens program och event
  • AG 11 ansvarar för arrangemang av Svetskommissionens medlemsmöte - Fogningsdagarna - som anordnas varje vår.
  • AG 11 överser planerna för SLM (Svetslärarmötet), Elmia Svets och Fogningsteknik och övriga evenemang där Svetskommissionen är medarrangör eller partner. Dessa event har vanligen särskilda projektgrupper

Ordförande Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Projektledare Åsa Malmqvist, tel: 08-120 304 07.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se