Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 11 Möten och program

Arbetsgruppens uppgifter

  • AG 11 svarar för Svetskommissionens program och event
  • AG 11 ansvarar för arrangemang av Svetskommissionens medlemsmöte - Fogningsdagarna - som anordnas varje vår.
  • AG 11 överser planerna för SLM (Svetslärarmötet), Elmia Svets och Fogningsteknik och övriga evenemang där Svetskommissionen är medarrangör eller partner. Dessa event har vanligen särskilda projektgrupper

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Ordförande Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
27 augusti 2020

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se