Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 34 Flexibel automatisering i svetsverkstäder

AG 34 är en fast arbetsgrupp under Kommittén för Hälsa och Säkerhet K3 och ska i sitt arbete i tillämpliga delar beakta arbetsordningen för K3. Gruppen ansvarar för området automatisering i svetsverkstäder.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens mål

 • stödja och främja svensk industri och vara ett forum för att säkra Sveriges ledande position som industrination med avseende på svetsautomation
 • verka för att underlätta införandet av effektiv flexibel automation för svetsande industri
 • etablera gruppen som en naturlig samarbetspartner med avseende på teknik, utbildning och arbetsmiljöfrågor på området
 • vara inriktad med hänsyn till användarens villkor

Arbetsgruppens uppgifter

 • Bevaka, diskutera, påverka, sprida information (publikation är en strävan) och skapa råd avseende gruppens bevakningsområden
 • Skapa (och vara) ett kontaktnät för kunskapsinhämtning där företag (stora, mindre och underleverantörer) kan få vägledning och hjälp vid införandet av flexibel automatisering
 • Behandla säkerhets-, organisations- och tekniska aspekter samt kompetensförsörjning, ur perspektivet människan/tekniken
 • Gruppen ska i sitt arbete tillvarata dagliga erfarenheter och snarare följa än leda utvecklingen på området
 • När så är möjligt hålls sammanträden hos "användare" och kombineras med verkstadsbesök. Gruppen ska även om så är möjligt ha mötesteman där ett eller fler föredrag hålls av interna eller externa (inbjudna) föredragshållare
 • Gruppen ska vara remissinstans för och bevaka myndighetskrav, standarder och liknande inom området

Arbetsgruppens bevakningsområden

 • Säkerhet (problemområden, myndighetskrav)
 • Organisation/kompetensförsörjning
 • VSOP (helhet, terminologi, gränssnitt)
 • Teknikutveckling, utrustning/mekanik, mjukvara "Lösningar på flexibel
  automatisering"
 • MMC - människa, maskin och kommunikation
 • Svetsprocessen (övervakning, mätning, adaptivitet, processintelligenta robotar)

Gruppen ska, med hjälp av AG 45 Elektrisk smältsvetsning, bevaka arbetet i IIW Subcommission XII-C Automation. Gruppen ska även tekniskt stödja standardiseringsgrupperna (AGS) på tillämpliga områden.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Om du vill veta mer om gruppen, kontakta Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se