Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till K2 (SIS-TK 134) Standardiseringskommittén

Svetskommissionens kommitté för standardisering, K2, ansvarar för standardiseringen inom området svetsteknik och är nationell bakgrundskommitté till ISO/TC 44, ISO/TC 107/WG 1, CEN/TC 121, CEN/240 respektive IIW-WG-STAND.

Projektledare för kommittén är Mathias Lundin som du kan kontakta om du är intresserad av medverkan eller har frågor om kommitténs arbeet.

K2 motsvaras i SIS organisation av SIS-TK 134 Svetsteknik. K2 (TK 134) saknar för närvarande ordförande.

Information om TK 134 Svetsteknik på sis.se där man kan se publicerade standarder och standarder under arbete inom svetsområdet.

Som medlem i K2 (TK 134) kan du också logga in på ISOs Portal för nationella kommittéer NCT (TK 134) för att ta del av de aktuella förslag som gruppen för närvarande behandlar. Då får du även tillgång till alla dokument som respektive AGS (se bild nedan) arbetar med.

K2 (TK 134) har övergripande ansvaret för arbetet i det 10-tal arbetsgrupper för standardisering (AGS) som sorterar under kommittén. Dessutom ansvarar kommittén för översättningar och handböcker inom området. Vissa standardiseringsområden så som utmattning av svetsade konstruktioner, lödning, friktionsomrörningssvetsning, har ingen naturlig hemvist i nätverket med AGS varför dessa standardförslag hanteras av kommittén.

Bakgrund

Svetskommissionen har genom ett avtal med SIS huvudansvaret för den svetstekniska standardiseringen i Sverige. Svetskommissionen deltar i arbetet med internationella standarder inom ISO och i arbetet med europastandarder inom CEN. Svetskommissionen har sekretariaten för ISO-kommittén för tillsatsmaterial för svetsning.

Ett stort antal europastandarder för svetsning finns tillgängliga. De första kom ut redan 1992. Det är alltså inte så att det kommer en helt ny skörd med standarder för svetsning i samband med diverse nya direktiv. Merparten finns redan och används.

Den främsta anledningen till att Svetskommissionen grundades 1931 var avsaknaden av regler inom svetsområdet. Utan regler var det svårt att få svetsade konstruktioner accepterade. Under tiden fram till 1976 utarbetade Svetskommissionen ett antal normer, t ex Pannsvetsnormer och Byggsvetsnormer. 1976 träffade Svetskommissionen ett avtal med MNC (som senare slogs samman med SMS) att utarbeta svensk svetsteknisk standard. Fram till 1987 utarbetades ett antal standarder. En del av dem överensstämde tekniskt med ISO-standarder. Från 1987 har bara ISO- och europastandarder utgivits, de flesta översatta till svenska. Under 2001 gick flertalet svenska standardiseringsorganisationer (ex SMS, BST och STG) samman med SIS som slöt ett nytt avtal med Svetskommissionen angående standardiseringen på svetsområdet.


PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Informera!

En viktig del i arbetsgruppens arbete är att föra ut era resultat och diskussioner. Sätten är många - skriv en artikel till tidningen Svetsen, lägg ut en nyhet här på hemsidan eller skapa ett datablad.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se