Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Validering av svetsare

Välkommen till det svenska systemet för validering av kompetens för svetsare, som är kopplat till Svensk Industrivalidering.

Logga in som testledare eller validand

Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför ubildningsinsatser och används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder.

Du som istället söker efter validering av svetutrustning hittar det här.

Det svenska systemet för validering av kompetens för svetsare består av fyra nivåer.

Svets GRÖN Svets GRÖN
Svets VIT Svets VIT

Valideringssystemet är uppbyggt på, och korresponderar med, utbildningen internationell svetsare, IW. Figuren nedan illustrerar kopplingen till de olika nivåerna i utbildningsriktlinjen för IW samt till nivåindelningen enligt Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Den praktiska prövningen sker enligt ISO 9606-1 på ett antal utvalda arbetsmoment per svetsmetod.

Validering av kompetens för svetsare måste inte föregås av en validering Industriteknik BAS, men detta rekomenderas.

Systemet är under utveckling/revision. Valideringsmodulen Svets VIT är färdig och används fullt ut. Svets GRÖN blir klar under hösten 2020.

För att det ska vara aktuellt med kortare utbildningsinsatser än IW modul 1 och 2, se figuren, ska eleven vara svetsare, och därmed uppfylla minst nivå Svets VIT. M.a.o. är det inte relevant med korta utbildningsinsatser för att träna arbetsmoment och genomföra svetsarprövning om inte eleven har en grunläggande kompetens som kan påvisas genom validering eller utbildningsbevis.

IW-godkännande är branschens krav på svetsutbildare i Sverige. Se även info angående skillnad mellan utbildad och prövad svetsare.

Svets GRÖN Svets VIT

Till dig som testledare

Logga in som testledare

Testledare för Svets VIT etc,

* För testledarutbildning kontakta driftsorganisationen för Svensk Industrivalidering

Uppfyller du ovanstående krav och är intresserad av att bli testledare eller testcenter för svets, kontakta Mathias Lundin.

Till dig som ska valideras

Logga in som validand

För att kunna genomföra valideringsproven behöver du både instruktioner och aktiveringskoder, dessa får du av din testledare. Vid en validering sker teoretiska prov i ett antal teorimoduler samt två svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 per metod, MMA, MIG/MAG respektive TIG. Testledaren har all information och är den som slutligen tillhandahåller ditt kompetensbevis om du klarat samtliga moduler eller ditt valideringsintyg när modul(er) behöver kompletteras. Om modul(er) behöver kompletteras är det också testledaren som hänvisar till utbildning.

Godkända validerare (testcenter)

Svetskommissionen har godkänt ett antal validerare (testcenter). Dessa är testcenter inom Svensk Industrivalidering för Industriteknik bas samt är godkända IW-utbildare.

Det tidigare valideringssystemet för svetsare

Under tiden som det nya systemet utvecklas finns det tidigare systemet tillgängligt med anvisning för hur kompetenskartläggning ska utföras, och tillhörande rapportblankett, enligt dokumenten nedan.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetenskartläggning.pdf 382.5 kB 2014-08-05 06.09
Rapportblankett.pdf 62.1 kB 2014-08-05 06.17
Validering av svetsare.pdf 316.9 kB 2014-08-05 07.44
Beställning IW tentor.pdf 30.8 kB 2016-02-01 11.36

Svetskommissionen är en av initiativtagarna till Svensk industrivalidering.

Senast ändrad av:

Mathias Lundin
20 oktober 2020


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se