Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Logga in som testledare eller validand

Ett kompetensbevis för Svets VIT intygar att en godkänd testledare med kunskaper inom svetsning garanterar teoretiska respektive praktiska kompetensen i den av branschen fastställda kvalifikationen för Svets VIT.

1. Hälsa, miljö och säkerhet

Omfattar grundläggande kunskaper om lagar och regler inom svetsarens område med hänsyn till den egna och omkringliggande arbetsmiljön för att kunna utföra säkert arbete i daglig produktion.

2. Materialkunskap

Omfattar grundläggande kunskaper om materials framställning, egenskaper och beteckningar. En orientering om vanligt förekommande grundmaterial och tillsatsmaterial för svetsning, för val av svetsmetod och tillsatsmaterial, och grundläggande förståelse hur och varför man utför provning.

3. Ritningsläsning

Omfattar grundläggande kunskaper om utformningen av ritningar enligt internationell standard utifrån svetsarens perspektiv, med svetsbeteckningar och mått, för att kunna utföra enklare arbetsuppgifter enligt ritningsunderlag.

4. MIG-MAG, 135-138, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

5. MMA, 111, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

6. TIG, 141, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

7. Praktisk modul metod 111

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt EN ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträningen i materialet

8. Praktisk modul 135

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt EN ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträningen i materialet

9. Praktisk metod 141

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt EN ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträningen i materialet

 

Om någon av ovanstående moduler underkänns vid valideringen utfärdas ett Valideringsintyg som intygar vilka moduler som avklarats respektive behöver kompletteras.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se