Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriteknik bas och validering av svetsare

Svetskommissionen medverkar i ett stort branschöverskridande samarbete med projekt för att kompetenssäkra industrin. Samarbetet har resulterat i branschgemensama modeller för validering av baskompetens för industrijobb.

Dessutom koordineras dessa braschers enskilda valideringsmodeller, inklusive valideringmodellen för svetsare, för att vara ett enhetligt verktyg för arbetsmarknaden och industriföretag.

Nyhet: Svetskommissionen har beviljats 1,7 Mkr i statsanslag för utveckling av modeller som stödjer yrkesintroduktionsavtalet.

Svensk industrivalidering

Svensk industrivalidering är samlingsbegreppet för dels de bransdemensamma basvalideringsmodellerna, dels koordineringen av branschernas enskilda valideringsmodeller. De samarbetande branscherna.

För att säkra svensk industris framtida utveckling måste industrins behov av kvalificerade medarbetare tillgodoses. Utbildningssystemet måste leverera rätt kompetensnivå och arbetssökandes kompetens måste kunna matchas mot industrins kompetenskrav.

Projektet Industriteknik bas finansierades av Skolverket och leddes av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall. Detta har lett vidare till ett utvecklat branschöverskridande samarbete om validering av industripersonal, som fått namnet Svensk Industrivalidering.

Syften och mål med validering av kompetens

Generella syften och mål med validering av kompetens:

  • Möjlighet att identifiera enskilda personers utbildningsbehov
  • Enklare och mycket mer kostnadseffektivt för företag att köpa in rätt utbildning till rätt personal för att komplettera kompetenser
  • Lättare och billigare för Arbetsförmedlingen att komplettera utbildning för att få personer i jobb
  • Kartlägga organisationers utbildningsbehov och mäta effekter av insatser

Industriteknik bas

Första delprojektet för att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för ett bestämt antal områden, samt att skapa ett onlineverktyg med frågor för att pröva personal, slutfördes mitten 2015. Från hösten 2016 är valideringen i skarpt läge och upphandlas bland annat av Arbetsförmedlingen.

Automation bas

Andra delprojektet, Automation bas, för att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för personal med fokus på automationsjobb, samt att skapa onlineverktyg för att pröva personal, slutfördes 2016.

Underhåll bas

Under 2017 pågår ett tredje delprojekt, Underhåll bas, för verktyg för validering av baskomtetens för underhållspersonal.

Mer info och intresse för medverkan i kostnadsfri pilotvalidering. 

Mer info om koncept och projekt

Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt Industriteknik Bas

Om du vill veta mer om modellen, ta kontakt med Mathias Lundin.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se