Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Logga in som testledare eller validand

Ett kompetensbevis för Svets SVART intygar att en godkänd testledare med kunskaper inom svetsning garanterar den teoretiska respektive praktiska kompetensen i kvalifikationen för Svets SVART

1. Bågsvetsning

Omfattar avancerade kunskaper om bågsvetsning, terminologi och ljusbågens verkan samt även kunskap om svetsutrustning, polaritet och svetsparametrar.

2. Hälsa, miljö och säkerhet

Omfattar avancerade kunskaper om risker och säkerhetskrav samt lagar och regler inom svetsarens område med hänsyn till den egna och omkringliggande arbetsmiljön för att kunna utföra säkert arbete i daglig produktion.

3. Materialkunskap

Omfattar avancerade kunskaper om olika typer av tillsatsmaterial inklusive beteckningar och skyddsgaser samt användning, hantering och förvaring, beroende på grundmaterial och svetsmetod.

Omfattar även grundläggande kunskaper gällande olika typer av metalliska material för svetsning.

4. Kvalitet och kontroll

Omfattar avancerade kunskaper om svetsdiskontinuiteter och formavvikelser, styrning av svetsparametrar och visuell kontroll. Omfattar även grundläggande kunskaper om svetsarprövning enligt ISO 9606 så som giltighetsområden och huvudvariabler.

5. Tillverkningsunderlag

Omfattar avancerade kunskaper om tillverkningsunderlag utifrån svetsarens perspektiv med syfte att kunna utföra arbetsuppgifter enligt svetsdatablad (WPS), ritningsunderlag och instruktioner.

6. MIG-MAG, metod 135–138

Omfattar avancerade teoretiska kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

7. MMA, metod 111

Omfattar avancerade teoretiska kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

8. TIG, metod 141

Omfattar avancerade teoretiska kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

9. Praktisk modul MAG, metod 135, 136, respektive

10. Praktisk modul MMA, metod 111, respektive

11. Praktisk modul TIG, metod 141

Praktiska moduler omfattar praktiska svetsprov i svetsläge PC och PH rör samt PH rör mot plåt efter WPS, samt kontroll enligt EN ISO 9606-1, stopp och omstart, svetsfel, provning och inträngningen i materialet. Omfattar dessutom kontroll av färdigheter, självständighet och ansvar enligt 20 checkpunkter för val av material, hantering av utrustning, fogberedning, säkert arbetssätt, slipning, bedömning av eget arbete inklusive kontroll mot ritning, hantering av mätdon etc.

Komptensbevis enligt ovanstående intygar att kunskaper prövats med ett av branschen kvalitetssäkrat verktyg samt att en auktoriserad testledare med kunskaper inom svetsning är garant för att de praktiska kunskaperna är korrekta. För mer ingående beskrivning av valideringen för Svets SVART som sammanfattas ovan, se www.svets.se/validering

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se