Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 46 - Konstruktionsteknologi

Organisation

AG 46 är en fast arbetsgrupp under K4. Gruppen sammanträder 1-2 gånger per år.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

AG 46 ska behandla frågor som rör svetsade konstruktioner i metalliska material ur konstruktionsteknisk synvinkel. Konstruktioner i tunt och i tjockt material ska behandlas.

I arbetet ingår att:

  • Studera och bedöma beräkning, dimensionering, utformning och utförande av svetsade konstruktioner med hänsyn till tillverkning, svetskvalitet, användning, kontroll, kostnader och säkerhet.
  • Studera kraftöverföring, spänningar och spänningsfördelning i svetsförband och svetsade konstruktioner.
  • Studera utmattningshållfastheten hos svetsförband och svetsade konstruktioner.
  • Verka för tillverkningsvänliga konstruktioner och för åtgärder mot riskerna för instabilitetsbrott, utmattningsbrott, sprödbrott, skiktbristning etc.
  • Informera om lämplig konstruktiv utformning av svetsförband och svetsade konstruktioner.
  • Samarbeta med svenska organ som har verksamhet inom området svetsade konstruktioner.
  • Framföra förslag till Forskningsrådet om viktiga forskningsprojekt inom området.

IIW-anknytning

AG 46 ska aktivt bevaka och diskutera arbetet inom IIW:s kommissioner XIII (Utmattning av svetsade komponenter och konstruktioner) och XV (Konstruktion, beräkning och tillverkning av svetsade konstruktioner).

 

Vill du veta mera om gruppens arbete kontakta gärna dess sekreterare Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se