Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 46 - Dimensionering och funktionsanalys

Ny organisation

2024-01-09, gick AG 41 Svetsmetallurgi och funktionsstabilitet samman med AG 46 Konstruktionsteknologi under nytt namn: AG 46 - Dimensionering och funktionsanalys.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Arbetsgruppens uppgifter

AG 46 ska behandla frågor som rör svetsade konstruktioner i metalliska material ur konstruktions teknisk och material teknisk synvinkel.

I arbetet ingår:

1.Kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner

2.Material – grundmaterial, tillsatsmaterial, svetsgods – egenskaper, provningsmetoder, kvalitet

3.Haverianalys – diskutera och dra erfarenheter

4.Skadetålighetsanalys – utmattning, brottmekanik, instabilitetsfenomen

5.Bevaka utvecklingen inom området - nationellt och internationellt

6.Verka för extern kunskapsspridning (studiebesök etc.)

IIW-anknytning

AG 46 ska aktivt bevaka och diskutera arbetet inom IIW:s kommissioner XIII (Utmattning av svetsade komponenter och konstruktioner) och XV (Konstruktion, beräkning och tillverkning av svetsade konstruktioner).

Vill du veta mera om gruppens arbete kontakta gärna dess sekreterare Joakim Ekeroth.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakt

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se