Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kampen mot industrins kompetensbrist

Inom industrin har vi sedan länge insett att vi inte kommer klara oss med den kompetens som yrkesutbildning på gymnasiet levererar. Vi behöver fler. Antalet utbildningsplatser är inte, och har inte på något sätt varit dimensionerade efter arbetsmarknadens behov. Validering kan vara en av lösningarna.

Svetskommissionen jobbar intensivt med åtgärder för att möta det skriande behovet av kompetent personal för svetsning inom svensk industri. Utöver vad vi gör i branschen med …

  • kvalitetssäkrade utbildningar
  • validering för synliggörande och komplettering av befintlig kompetens
  • påverkan på politiken om t.ex. att antalet utbildningsplatser måste påverkas av arbetsmarknadens behov
  • och mycket mer

… har vi ett starkt samarbete mellan branscherna inom industrin. Svensk industrivalidering (SIV) är en sammanslutning av 10 branscher där Svetskommissionen ingår, www.svenskindustrivalidering.se. SIV är format för att skapa verktyg och stöd för industriföretag att jobba systematiskt och strukturerat med kompetensförsörjning. Utöver de valideringsmodeller som branscherna skapat för respektive yrke har gemensamma baskvalifikationer och valideringsmodeller tagits fram för den kompetens som alla yrken inom industrin ska ha.

Industriteknik BAS är en modell där 10 grundläggande kompetenser, t.ex. matte, svenska, engelska, ritningsläsning, och hälsa och säkerhet, effektivt valideras och som därefter kan kompletteras på ett systematiskt sätt.

SIV har under senare år haft en storskalig utveckling av en metodik för att utnyttja validering och där man genom coachning av företag och stöd av validering. Ca 230 företag, bl.a. svetsande företag, har medverkat i en satsning på att lägga upp ett systematiskt kompetensarbete för sin organisation. Inom projekten har ca 2700 personer har fått kompetensutveckling och ca 1950 personer har tagit del av branschvalidering.

Två av projekten avslutas i höst, Kompetenssäkrad individ som SIV förestår respektive Framtidssäkrad industri som Region Kronoberg förestår. I stället för att skapa en regelrätt slutkonferens för dessa projekt genomförs Svensk Industrivaliderings dag 16 november i Jönköping, se faktaruta.

Bland våra medlemmar uttrycker i princip alla att brist på kompetent personal är en av det tre viktigaste problemområden de har. Det är därför mycket viktigt för alla industriföretag att ta till sig av den metodik som finns. Om du själv inte har detta ansvar inom ditt företag är det därför bra om du säkerställer att din organisation är medveten om den metodik som utvecklats för att jobba strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning, och att utnyttja validering för att effektivt synliggöra, formalisera och vid behov komplettera befintlig kompetens.

Fram till nu har det i Sverige inte funnits ett system för att verifiera och formalisera befintlig kompetens för industriyrken. Kompetens som kanske huvudsakligen har tillkommit genom erfarenhet. En person utan eller med begränsad yrkesutbildning, men med 20 års erfarenhet av yrket och en gedigen ackumulerad kompetens, är hänvisad till skolsystemet med grundläggande utbildning för att formalisera denna kompetens.

Inom industrin har vi sedan länge insett att vi inte kommer klara oss med den kompetens som yrkesutbildning på gymnasiet, t.ex. Industritekniska programmet, levererar. Antalet utbildningsplatser är inte, och har inte på något sätt varit dimensionerade efter arbetsmarknadens behov. Även om det nu finns en viss politisk insikt om detta problem kommer det att dröja innan det fattas beslut som, utöver elevens fria val av utbildning, också tar hänsyn till arbetsmarknadens behov vid dimensionering av gymnasieskolan. Även om man idag skulle sluta lägga ner industri- och yrkesutbildningar till förmån för utbildningar där arbetsmarknaden är övermättad, skulle det ta ett antal årskullar innan vi ser en förändrad trend.

Inom industrin måste vi därför själva ta ansvar för att våra organisationer har ett systematiskt arbetssätt.

För att klara behovet av kompetens inom industrin, t.ex. behovet av kompetenta yrkessvetsare, är den stora och realistiska utväxlingen att ta tillvara och utveckla befintlig kompetens inom industrin och inom andra yrken.

Passa därför gärna på att komma till Elmia Subcontractor 15-17 november i Jönköping och ta reda på hur din organisation kan klara kampen om kompetensen.

 

Kom och prova på …

Svensk Industrivaliderings dag 16 november 2022 i Jönköping.

Kom till Elmia Subcontractor i Jönköping 15-17 november och lär dig hur du och ditt företag kan jobba strukturerat med kompetens och prova på de modeller som finns framtagna för validering av kompetens och systematiskt kompetensarbete.

Mathias Lundin
Vd Svetskommissionen

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se