Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Bli godkänd IW-utbildare

För att bli godkänd utbildare av internationell svetsare (IW) och för att eleverna ska kunna få IW-diplom behöver ni ansöka till Svetskommissionen.

I ansökan ska det bland annat framgå att skolan

  • kan följa kursplanen för internationell svetsare
  • har lärare med verifierad svetskompetens
  • har lämpliga lokaler och utrustning
  • har bra läromedel
  • har rutiner för examinering

Kvalitetssäkringen av utbildning och examinering styrs av rutiner i en enkel kvalitetshandbok. Skolans version av kvalitetshandboken ska finnas med i ansökan.

Efter komplett och godkänd ansökan ger Svetskommissionen starttillstånd. När skolan startat utbildningen görs ett insyningsbesök och därefter får skolan godkännande som gäller i tre år.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


IW

Vi arbetar för att göra IW-utbildningen känd bland arbetsgivarna. Hjälp oss i det arbetet genom att dela ut "Anställ IW-svetsare – fem bra skälPDF".

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se